รายชื่อแอปพลิเคชัน

Mobirise

ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : พยัญชนะ สระในภาษาไทย ฝึกประสมเสียงพยัญชนะกับสระในภาษาไทย

Mobirise

ตัวสะกดน่าจดจำ

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : อ่านคำที่มีตัวสะกด ฝึกแจกลูกสะกดคำ

Mobirise

อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : อักษรสามหมู่ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ รูปวรรณยุกต์ การผันเสียงวรรณยุกต์

Mobirise

เรียนรู้มาตราตัวสะกดกับพ่อมดน้อย

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : มาตราตัวสะกด 8 มาตรา มาตราตัวสะกดตรงรูปและไม่ตรงรูป

Mobirise

ดินแดนตัวสระมหัศจรรย์

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : คำที่มีสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป

free bootstrap theme
Mobirise

สนุกกับอักษรนำ คำควบกล้ำ

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : คำควบกล้ำแท้ คำควบกล้ำไม่แท้ อักษรนำ

Mobirise

ผจญภัยคำหรรษา

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : คำอ่านที่มีทัณฑฆาต คำอ่านที่มี รร คำพ้องรูป คำพ้องเสียง คำอ่านที่มี ฑ ฤ ฤา ฯลฯ

Mobirise

นักสืบพิชิตเมืองปริศนา

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : เข้าใจความหมายของคำ อ่านรู้เรื่อง เติมคำให้ได้ใจความ เข้าใจเรื่องที่อ่าน เข้าใจสัญลักษณ์

Mobirise

ตามล่าขุมทรัพย์โจรสลัด

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : แยกแยะความหมาย สรุปความรู้ ลำดับและคาดการณ์เหตุการณ์ อ่านพิจารณาอย่างมีเหตุผล

Mobirise

ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุก

ติดตั้งสำหรับ Android

เนื้อหา : ฝึกอ่านออกเสียงคำ และประโยค ตามบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com